ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมสมรรถนะ และทักษะด้านกีฬาของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 67) 23 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมสมรรถนะ และทักษะด้านกีฬาของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 68) 21 ก.พ. 66
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมสมรรถนะ และทักษะด้านกีฬาของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 68) 21 ก.พ. 66
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการจัดหาปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 70) 10 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการจัดหาปรับปรุงซ่อมแซ่ม บำรงรักษาสิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 66) 09 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการจัดหาปรับปรุงซ่อมแซม บำรงรักษาสิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 58) 09 ก.พ. 66
ใบสั่งซื้อหนังกลองมาร์ชชิ่ง โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุมนุมดนตรีและการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 60) 06 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังกลองมาร์ชชิ่ง โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุมนุมดนตรี และการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 63) 03 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังกลองมาร์ชชิ่ง โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุมชนดนตรี และการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 65) 03 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 152) 16 ธ.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 111) 16 ธ.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Christmas and English Day Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 105) 16 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 154) 15 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Christmas and English Day Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 157) 15 ธ.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักเรียน RT, NT, O-Net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 106) 15 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิซาการนักเรียน RT, NT, O-Net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 154) 14 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 181) 27 ต.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 108) 28 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 114) 28 ก.ย. 65
ใบสั่งซื้อโทรทัศน์สมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (เงินรายได้สะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 79) 26 ก.ย. 65
ใบสั่งจ้าง งานถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 33) 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์สมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑(เงินรายได้สะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 67) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2565 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 31) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 30) 22 ก.ย. 65
ใบสั่งซื้อ ชุดสื่อพัฒนาการเรียนรู้ Coding Robot สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 199) 12 ก.ย. 65
ใบสั่งซื้อชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ ไมโครบิท และการสร้างนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 204) 12 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ ไมโครบิท และการสร้างนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 209) 09 ก.ย. 65
ใบสั่งจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านหลังเสาธง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 195) 09 ก.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนวัดบางรักน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านหลังเสาธง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 218) 08 ก.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนวัดบางรักน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านหลังเสาธง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 193) 08 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนางานธุรการพัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 193) 31 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนางานธุรการพัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 181) 31 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อตู้เก็บเอกสาร โครงการพัมนางานธุรการ พัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 176) 31 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร โครงการพัฒนางานธุรการพัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 171) 31 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 135) 26 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 210) 25 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 137) 25 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ Coding โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 133) 25 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ Coding โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 209) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 208) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเหมาปรับปรุงและจัดสวนหย่อม โครงการปรับปรุงช่อมแชมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค (อ่าน 227) 17 ส.ค. 65
ใบสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 43) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 202) 16 ส.ค. 65
ใบสั่งจ้าง การจ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารสถานที่สาธารณูปโภค (อ่าน 229) 15 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงรางน้ำฝนหลังอาคารและทำกันสาดหน้าอาคารเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 231) 11 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการน้อมรักภักดีจักรีวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 133) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการน้อมรักภักดีจักรีวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 227) 10 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ สมาร์ท ทีวี (Smart TV) โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 39) 09 ส.ค. 65
ใบสี่งซื้อ โทรทัศน์สมาร์ท ทีวี (Smart TV) โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 54) 09 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ้างเหมาถ่ายเอกสารเล่มคำศัพท์และเล่มการอ่านภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (NEP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 43) 08 ส.ค. 65