รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดบางรักน้อย
1หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์   ตำบลบางรักน้อย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-921-8153 เบอร์แฟกส์ 0-2921-8153
Email : bangraknoi.1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :