กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สุกัญญา แสงฉิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0832965389
อีเมล์ : iloveme433@gmail.com

นางสาวโสภิดา เลิศล้ำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2