ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 90) 16 ธ.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 55) 16 ธ.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Christmas and English Day Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 53) 16 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 98) 15 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Christmas and English Day Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 101) 15 ธ.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักเรียน RT, NT, O-Net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 55) 15 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิซาการนักเรียน RT, NT, O-Net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 97) 14 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 128) 27 ต.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 51) 28 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 55) 28 ก.ย. 65
ใบสั่งซื้อโทรทัศน์สมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (เงินรายได้สะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 34) 26 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์สมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑(เงินรายได้สะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 30) 22 ก.ย. 65
ใบสั่งซื้อ ชุดสื่อพัฒนาการเรียนรู้ Coding Robot สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 159) 12 ก.ย. 65
ใบสั่งซื้อชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ ไมโครบิท และการสร้างนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 12 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ ไมโครบิท และการสร้างนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 156) 09 ก.ย. 65
ใบสั่งจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านหลังเสาธง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 156) 09 ก.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนวัดบางรักน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านหลังเสาธง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 167) 08 ก.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนวัดบางรักน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านหลังเสาธง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 151) 08 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนางานธุรการพัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 31 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนางานธุรการพัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 139) 31 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อตู้เก็บเอกสาร โครงการพัมนางานธุรการ พัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 129) 31 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร โครงการพัฒนางานธุรการพัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 122) 31 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 92) 26 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 167) 25 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 93) 25 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ Coding โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 92) 25 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ Coding โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเหมาปรับปรุงและจัดสวนหย่อม โครงการปรับปรุงช่อมแชมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค (อ่าน 176) 17 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 153) 16 ส.ค. 65
ใบสั่งจ้าง การจ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารสถานที่สาธารณูปโภค (อ่าน 184) 15 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงรางน้ำฝนหลังอาคารและทำกันสาดหน้าอาคารเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 183) 11 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการน้อมรักภักดีจักรีวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 90) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการน้อมรักภักดีจักรีวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 180) 10 ส.ค. 65
สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนภาคเรียนที่๑ / ๒๕๖๕ โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 187) 04 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนภาคเรียนที่๑ / ๒๕๖๕ โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 180) 02 ส.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนางานธุรการพัสดุและการเงิน (อ่าน 169) 26 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดค่ายคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 172) 25 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนางานธุรการ พัสดุ และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 169) 25 ก.ค. 65
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์จัดทำเทียนพรรษาและเครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 175) 08 ก.ค. 65
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับชุดการแสดงนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิสป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 141) 08 ก.ค. 65
ใบสั่งซื้อสื่อวัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพต้านการ อ่าน การเขียน และการลิดคำนวณ ของโรงเรียนวัดบางรักน้อย (อ่าน 156) 08 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เทียนพรรษาและเครื่องไทยทาน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โครงการวิถีพุทธ (อ่าน 174) 07 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และชุดการแสดงของนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 182) 07 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม โครงการวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 169) 07 ก.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ (อ่าน 144) 07 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันภาษาไทย โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 174) 06 ก.ค. 65
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 146) 06 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบภาษาอังกฤษMEP โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 06 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่ออุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของโรงเรียนวัดบางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 166) 05 ก.ค. 65