ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิซาการนักเรียน RT, NT, O-Net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗) จำนวน ๔๒ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ร้านธีรภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๐.๐๐ บาท 
๒. เทปผ้า (๓๑.๒๐.๑๕.๒๓) จำนวน ๑๐ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธีรภัณฑ์ (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐บาท 
๓. ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด (๖๐.๑๒.๑๕.๒๖) จำนวน ๕ แพ็ค ๑๒ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ร้านธีรภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 53 ครั้ง