ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าโรคเชื้อติดต่อไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่  ร้านเฟมัส โดยนางสาว ณัฐธิดา ช้างจันทร์
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๖๐.๐๐บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 51 ครั้ง