ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักเรียน RT, NT, O-Net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗) จำนวน ๔๒ รีม 
๒. เทปผ้า (๓๑.๒๐.๑๕.๒๓) จำนวน ๑๐ ม้วน 
๓. ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด (๖๐.๑๒.๑๕.๒๖) จำนวน ๕ แพ็ค ๑๒ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ร้านธีรภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๓๐.๐๐ บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 54 ครั้ง