ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Christmas and English Day Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่และฐานการเรียนรู้โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศChristmas and English Day Camp จำนวน ๑๗ รายการ ผู้ได้รับร้านธีรภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๒๕.๐๐บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 53 ครั้ง